Over

Deze blog gaat over drie essays van Robert Musil: Der deutsche Mensch als Sympyom (1923), Ansätze zu neuer Ästhetik (1925) en Das hilflose Europa (1922). In deze essays probeert Musil te ontsnappen aan de filosofische en politieke impasse van Europa in de jaren twintig van de vorige eeuw. Een belangrijk vraagstuk waarover wij ons zullen buigen is hoe hij die impasse ziet en of hem is gelukt een uitweg te vinden. In deze blog speelt de volgende literatuur een belangrijke rol:

Geciteerde literatuur met afkortingen

A

Robert Musil: Aanzetten tot een nieuwe esthetiek. Fragmenten maart 1925. Vertaling: Paul Beers, in: Raster 44|1988: Robert Musil, 13-22.

Musil Raster

H

Het hulpeloze Europa. Vertaling: Jabik Veenbaas, in: Nexus 70|2015: De terugkeer van Europa, 82-101.

Musil Nexus

P

Robert Musil: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, bezorgd door Adolf Frisé, Reinbek bei Hamburg 2000.

Robert Musil 3 Prosa

Overige literatuur

Klaus Amann: Robert Musil – Literatur und Politik, Reinbek bei Hamburg 2007.

Birgit Nübel & Norbert Christian Wolf (red.): Robert-Musil-Handbuch, Berlijn|Boston 2016.

Kurt Flasch: Meister Eckhart. Philosoph des Christentums, München 2010.

Meister Eckhart: Predigten und Traktate, bezorgd door Niklaus Largier, Frankfurt a.M. 2008, 2 delen (Deutscher Klassiker Verlag).

Norbert Christian Wolf: Kakanien als Gesellschaftskonstruktion. Robert Musils Sozioanalyse des 20. Jahrhunderts, Wenen|Keulen|Weimar, 2011.

Weblinks

Der deutsche Mensch als Symptom is een pdf van het voornaamste essay dat hier wordt behandeld. Het stuk wordt beschikbaar gesteld door Polimnia Digital Editions, waar ook de Italiaanse vertaling verscheen.

Andere essays van Musil verschenen gedigitaliseerd bij Projekt Gutenberg.

www.musilonline.at brengt de nieuwe wetenschappelijke Musil-editie, bezorgd door Walter Fanta. Parallel verschijnt een leestekst bij Jung & Jung Verlag in Salzburg. De essays zijn nog niet verschenen.

www.deanderetoestand.wordpress.com is een website die ik maakte in samenwerking met de eindexamenkandidaten van mijn school in 2017. De volledige titel van de website luidt: “En de leegte droeg hen.” De andere toestand in Robert Musils roman De man zonder eigenschappen.

Advertenties